Tule meille töihin!
Valikko
Valikko

Mikä on POP Pankki -ryhmä?

POP Pankki -ryhmä on suomalainen finanssiryhmä, joka tarjoaa vähittäispankkipalveluja henkilöasiakkaille, pienyrityksille, maa- ja metsätalousyrityksille sekä vahinkovakuutuspalveluja henkilöasiakkaille. POP Pankki -ryhmän tavoitteissa korostuu terveen ja kannattavan liiketoiminnan lisäksi asiakaskokemuksen kehittäminen.

POP Pankki -ryhmällä tarkoitetaan 31.12.2015 syntynyttä uutta juridista kokonaisuutta, jonka muodostavat POP Pankit ja POP Pankkiliitto osk sekä näiden määräysvallassa olevat yhteisöt. POP Pankki –ryhmän merkittävimmät asiakasliiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat:

  • 26 POP Pankkiliitto osk:n jäsenosuuspankkia, jotka käyttävät markkinointinimeä POP Pankki
  • Bonum Pankki Oyj, joka on POP Pankkien keskusluottolaitos ja POP Pankkiliitto osk:n tytäryhtiö
  • Suomen Vahinkovakuutus Oy, joka käyttää aputoiminimeä POP Vakuutus.

POP Pankit ja Bonum Pankki Oyj ovat POP Pankkien yhteenliittymän keskusyhteisö POP Pankkiliitto osk:n jäsenluottolaitoksia.

Liiketoiminnan ytimen muodostaa pankki- ja vakuutustoiminta. Ryhmämme asiakasmäärä kasvoi 1.1-30.6.2018 hallitusti ja vakavaraisuus säilyi erittäin vahvana. Palvelimme noin 250 000 pankkiasiakasta ja 113 000 vakuutusasiakasta verkossa, mobiilissa sekä 84 konttorissa ja palvelupisteessä.

Jatkoimme alkuvuoden aikana POP Pankki -ryhmän strategian mukaista muutosohjelmaa, määrätietoista kilpailukyvyn vahvistamista sekä kannattavuuden parantamista. Aikaisemmin käynnistämämme liiketoiminnan digitalisointiin, automatisointiin ja analytiikkaan liittyvät hankkeet etenivät erinomaisesti. Suurimpana hankkeena oli peruspankkijärjestelmäuudistukseen varautuminen.

Peruspankkijärjestelmäuudistus tähtää nykyisten pankkijärjestelmien korvaamiseen moderneilla ja kustannustehokkailla ratkaisuilla, jotka muodostavat pohjan digitaaliselle pankille. Digitaalinen pankki tarkoittaa POP Pankki –ryhmän strategiassa muun muassa tutun, paikallisen toimihenkilön tavoittamista asiointikanavasta riippumatta sekä aikaisempaa nopeampia lainapäätöksiä.

POP Pankki -ryhmä jatkaa päättäväisesti uudistustyötään entistä paremman pankkiryhmän rakentamiseksi. Panostamme edelleen vahvaan alueelliseen läsnäoloon, huippuluokan digitaalisiin palveluihin sekä kilpailukykyiseen tuotetarjontaan.

Lue lisää POP Pankki -ryhmästä: poppankki.fi